“Het is belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze zich onvoorwaardelijk kunnen uiten en alles wel of niet mogen zeggen, delen en/of vragen rondom hun situatie, ziekte, beperking of handicap”.

Sinds de start van mijn loopbaan in de academische ziekenhuizen binnen de psychosociale dienst op de afdelingen (kinder)oncologie en kinder-IC is deze uitspraak voor mij een belangrijk uitgangspunt. Om kinderen en hun gezin in deze moeilijke fase te (onder)steunen, maakte ik onder andere gebruik van ‘zelfbedachte’ tools (bijvoorbeeld zelfgemaakte vragenkaarten).

Op een gegeven moment vormde zich bij mij het idee om een begeleidingstool te ontwikkelen, die verschillende ideeën samenvoegde en niet alleen mijzelf, maar ook andere professionals in staat stelt om kinderen en/of hun gezin te begeleiden en te ondersteunen.

Bij verlies en afscheid kunnen kinderen in een achtbaan van gevoelens terecht komen, waarbij ze niet meer weten welke kant het opgaat. Kinderen hebben grote mensen nodig om te leren hoe ze hiermee om kunnen gaan.”

Na de oprichting van mijn eigen praktijk heb ik mijn idee verder concreet gemaakt en in samenwerking met twee studenten van de HAN onderzoek gedaan naar de behoefte aan en (on)mogelijkheden van de ontwikkeling van een tool.

Het uitgangspunt hierbij is steeds geweest dat die tool (palliatieve) kinderen, gezinnen en groepen in de gelegenheid stelt om onder begeleiding met elkaar op een laagdrempelige wijze over moeilijke thema’s in gesprek te gaan of op een andere manier contact te maken met het eigen gevoel en/of het gezin (bijvoorbeeld door creatieve opdrachten).

De uitkomsten van dat onderzoek vormde de eerste aanzet tot de ontwikkeling van de huidige tool, die een hulpmiddel wil zijn om gevoelens en verlangens bespreekbaar te maken. Kinderen hebben een veilige plek nodig waar ze vragen mogen stellen over alles wat hen bezig houdt. Ook als ze die vragen nog niet kunnen of willen stellen, is het fijn als er iemand is die kan blijven, ook als het stil is. Kinderen moeten zich onvoorwaardelijk kunnen uiten en alles mogen vragen.

Gedurende het hele proces van ontwikkeling zag ik in dat de tool niet alleen voor de specifieke doelgroep ‘ziekte in het gezin’ bestemd is. Door het onderscheid tussen basis en symboolkaarten, is de tool ook goed inzetbaar bij thema’s buiten ‘ziekte in het gezin’.

Bij de ontwikkeling en uiteindelijke productie van de tool is geprobeerd om zo milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Ik heb samengewerkt met de drukker Zwaan Printmedia. Deze drukker bezit alle milieucertificaten, drukt met bio-inkten, recyclet afval, bespaart energie door warmteterugwinning, gebruikt groene stroom en blijft bij gebruik van vluchtige stoffen onder de overheidsnorm voor duurzaam inkopen. De producten, geleverd door Zwaan Print Media, zijn CO2 neutraal geproduceerd. De tool is met veel liefde, zorg en aandacht ingepakt door de bewoners en dagelijkse bezoekers van Siza activiteitencentrum Rijkerswoerd.