Bij Kei-JIJ/ Samen krachtig op pad is privacy erg belangrijk en de praktijk voldoet dan ook aan de AVG, Europese wetgeving op gebied van privacy, die per 25 mei 2018 is ingegaan. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die aan de praktijk verstrekt werden. 

In deze privacy verklaring kan je lezen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden dit gebeurt, met wie je gegevens gedeeld worden, hoe lang je gegevens bewaard worden en wat gedaan wordt om je persoonsgegevens te beschermen. Ook kan je lezen welke rechten je zelf hebt om je persoonsgegevens in te zien en te wijzigen indien gewenst. 

Als je gebruik wil maken van de diensten van Kei-JIJ en dan specifiek dat wat betrekking heeft op de tool Samen krachtig op pad, ga je akkoord met deze Privacy-verklaring

Praktijk Kei-JIJ , gevestigd Sonsbeekweg 26 te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54274796, vindt bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. 

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je deze had verstrekt, dus met als doel uitvoeren van behandeling bij verlies en rouw vraagstukken. Alleen de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor deze doeleinden worden verwerkt en er worden dus niet meer persoonsgegevens gevraagd en verwerkt dan noodzakelijk. Ook zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Er worden en werden geen persoonsgegevens zonder je uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. 

Toepassing
Deze privacy-verklaring is van toepassing op natuurlijke personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Bij Samen krachtig op pad  gaat het om personen die via de website www.samenkrachtigoppad.nl het contactformulier insturen.

Verwerking van persoonsgegevens 
Op de website van Samen krachtig op pad worden minimale persoonsgegevens (voor- en achternaam, woonplaats, e-mail en telefoon nummer. Waarvan naam en e-mail verplichte velden zijn) opgevraagd middels een contactformulier, dat via een beveiligde verbinding (HTTPS) verstuurd wordt naar de praktijk. Verder worden er geen persoonsgegevens opgevraagd of opgeslagen op de website. 

Doeleinden verwerking 
Praktijk Kei-JIJ verwerkt persoonsgegevens voor het kunnen toesturen van een betaalde tool. 

Rechtsgrond 
Praktijk Kei-JIJ verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming van de persoon, die het contactformulier instuurt.

Verwerkers 
Praktijk Kei-JIJ heeft verwerkersovereenkomsten met haar dienstverleners afgesloten. Deze verwerkers volgen hierbij de aanwijzingen van Kei-JIJ en er wordt alleen informatie gedeeld die relevant is voor hun dienstverlening. Deze partijen voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Kei-JIJ geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

Bewaren van gegevens 
Praktijk Kei-JIJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en hanteert daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Voor financieel administratieve gegevens is dit 7 jaar na vastlegging van deze gegevens. 

Wijzigingen privacy-verklaring 
Praktijk Kei-JIJ kan deze privacy-verklaring altijd wijzigen. De actuele versie staat op de website van de praktijk.  

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device (computer/telefoon/tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Rechten, vragen en klachten 
Mocht je eigen persoonsgegevens willen inzien, wijzigen, verwijderen, of de verwerking ervan aanpassen, dan kan dit ten alle tijden. Ook als je vragen of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Praktijk Kei-JIJ. Als wij er samen niet uitkomen, kan je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming. 

Vragen
Als je naar aanleiding van de privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met Kei-JIJ op!